Yeşil Kimya

Sürdürülebilir Kimya olarak da adlandırılan Yeşil Kimya Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Örgütü (US EPA)’ya göre; kimyasalların veya kimyasal süreçlerin çevreye olumsuz etkilerini azaltma veya ortadan kaldırma faaliyetleridir.
Çevre Koruma Örgütü (EPA) tarafından tanımı ise; “Kimyasalların dizaynı, üretimi ve kullanımı sırasında ve sonrasında ortaya çıkacak kirlilikleri elimine eden veya azaltan yenilikçi teknolojileri teşvik etmektir.”
Çevre kimyası kirletici kimyasalların doğa üzerindeki etkilerine odaklanırken, Yeşil Kimya yenilenemeyen kaynakların tüketimini azaltma yollarını araştırır, kirliliği önlemek için teknolojik yaklaşımlar geliştirir ve kimyanın çevresel etkisine odaklanır.

Neden Yeşil Kimya Tercih Edilmeli?

İlk amaç mevcut kimyasalların potansiyel risklerini belirlemek ve yeni kimyasalların en az riskle üretilmesini sağlamak, diğeri ise; sürdürülebilir çevre politikalarıdır.
Yeşil Kimya’nın öngördüğü kimyasalların üretimi ve kullanımı; atık ürünlerin azaltılması, toksik olmayan bileşenlerin kullanımı ve verimliliklerinin arttırılmasını içermektedir. Çevre kirliliğini önlemek adına oldukça etkili bir yaklaşımdır.

Dünyadaki Çalışmalar;

Yeşil kimya kampanyası, gerçek dünyadaki çevre sorunlarına çığır açan bilimsel çözümleri tanıyarak, kimyasalların tasarımı, üretimi ve kullanımıyla ilgili tehlikeleri önemli ölçüde azaltmıştır.
Yapılan çalışmalarla;
-Her yıl 830 milyon sterlinlik tehlikeli kimyasallar ve çözücüler ortadan kaldırılıyor - bu, neredeyse 3.800 demiryolu tanker vagonunu 1 veya yaklaşık 47 mil uzunluğundaki bir treni doldurmaya yetiyor .
-Her yıl 21 milyar galon su tasarrufu sağlandı; bu miktar, yılda 980.000 kişinin kullandığı miktardır.
-Her yıl havaya salınan 7,8 milyar pound karbon dioksit eşdeğeri ortadan kaldırılıyor. (770.000 otomobilin yoldan çıkarılmasına eşit.)

Son olarak;

Bu konu hakkında araştırma yapmak isteyenler için temel başvuru kitabı sayılan P.T Anastas ve J.C Warner’ın Yeşil Kimya: Teori ve Uygulama (Green Chemistry-Theory and Practice) kitabını öneririz.

P.T Anastas ve J.C Warner  bu kitabında ‘Yeşil Kimyanın 12 prensibi’ ile bu konuda  doğru yolun nasıl izleneceğine dair bir harita çizmiştir.

İlaçlat.com ailesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor , gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için konu ile ilgili gelişmeleri ,prensipleri  sistemimize dahil ediyoruz. Bu konu ile ilgili çalışmaları hızla sürdürmemiz ve yaygın kullanıma sunmamız  gerekmektedir.
 

Hemen Ara(0850) 303-5181