Yardım

Haşere kontrol hizmeti artık evlerimizde vazgeçemediğimiz hizmetler arasına girmiştir. Genellikle bahar aylarında tercih edilen haşere kontrol hizmeti yaygın olarak Mart-Nisan ve Eylül-Ekim aylarında talep edilmektedir.

Genellikle kovucu uygulamaların faydalı olması açısından bu ayları tercih etmenizi tavsiye ederiz.
Bunun ilk şartı; hizmet alınan firmanın Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olmasıdır. Personelin uygulamaları iyi bilen ve özellikle mevzuatta da olması gerektiği gibi belgelendirilmiş personel olması çok önemlidir. Haşere kontrol uygulamalarına genellikle 2 personel katılmaktadır. Bu personellerden birisi uygulayıcı personel diğeri ise ekip sorumlusudur.

Sağlıklı haşere kontrol uygulamalarında uygulanan ürün dozlarının teknik personel tarafından belirlenmesi ve ortamı en az etkileyecek olan dozun seçilmesi çok önemlidir. Tüm bunlar sağlıklı bir uygulamanın olmazsa olmaz koşullarıdır.
 
Uygulama yapılmasından sonra evlerimizde eğer yoğun şikayetimiz varsa haşerelerin yuvalarından çıkıp ortalıkta görünmeleri normal bir durumdur. Çünkü yapılan uygulamada kullanılan ürünler (kimyasallar) haşereleri rahatsız ederek yuvalarından kaçışmalarına neden olur. Bu durum çokça yuvanın bulunduğu evlerde daha çok görülmektedir. Eğer evde zararlı yuvalanması yoksa bu durumla genelde karşılaşılmamaktadır.
Haşere kontrol hizmeti verildikten sonra genellikle uygulama yapılan ortamın iyice havalandırılması gerekmektedir. Çünkü kullanılan ürünler içerisinde bulunan çözücü uçucu kimyasallar hızla buharlaşarak havaya karışmaktadır. Bu ürünler buharlaşırken beraberinde etken maddeleri de havada serbest kılmaktadır. Bu etken maddeler toksikolojik etkiye maddelerdir. Bunların solunmaması gerekmektedir. Dolayısıyla iyi havalandırma yapılmalı ve bu ortamda mümkünse bulunulmamalıdır.
NEDEN İLAÇLAMA YAPTIRMALIYIZ?
  • Haşereler sağlığımız için zararlı olabilecek mikrop, virüs v.b. zararlıları taşırlar ve yayılmalarına sebep olurlar.
  • Haşereler taşıdıkları mikrop, virüs v.b. gibi zararlılarla, bizlere yeni hastalıklar bulaştırabilir veya mevcut hastalıklarımızı tetikleyici, ilerletici etki gösterebilirler.
  • Haşereler kontrol edilmediği taktirde, maddi ve manevi rahatsızlık verirler, huzur bozucu olabilirler.
  • Daha çok kemirgenler, eşyalarımıza veya  elektrik, su, doğalgaz tesisatlarımıza zarar verebilirler.
  • Daha çok işyerlerimiz için, müşterilerimiz veya  denetim ekipleri tarafından fark edildiğinde  itibar ve para kaybı yaşayabilirsiniz.
 
KESİN ÇÖZÜM İÇİN NELER YAPILABİLİR?
 
  • Haşere  ilaçlama için evlerimizde kendi başımıza kullandığımız ilaçlama yöntemleri  genelde geçici ve kısmi bir çözüm olur.
  • Profesyonel haşere ilaçlama firmamızdan aldığınız ilaçlama hizmeti sonunda, mekanınızın tamamında uzun süreli bir koruma sağlamış oluruz.
  • Profesyonel haşere ilaçlama firmamız sizlere garantili ve kesin haşere ilaçlama hizmeti sunar.
  • Haşere ilaçlama için yıllık çok küçük bir para ayırarak, maddi ve manevi birçok kayıptan kurtulabilirsiniz.
Haşere kontrol hizmeti aldıktan sonra evinizde böcekler ölüyor ancak daha sonra ilerleyen günlerde tekrar böceklerle karşılaşıyorsanız sorunun temeli iyi bir jel ürün uygulamasının yapılmamasındandır.

İyi jel ürün uygulaması yapılmayan mekanlarda böcekler üreyebilecekleri ortamlara saklanırlar. Sıvı ürünün etkisi geçtikten sonra da karşınıza çıkmaya başlarlar. O yüzden iyi jel ürün uygulaması yapan bir hizmet almanız önemlidir.
Evinize giren bir fare sizleri çok fazla rahatsız edebilir. Bu zararlılardan kurtulmanın en kolay yolu etkili bir istasyon kurulum hizmeti almanızdır. Haşere kontrol uzmanları mekan içerisinde titizlikle istasyon kurulumları yaparak sizleri bu dertten kurtarabilir.
Kalorifer böceği hamam böceğinin bir türü ve nemli sıcak ortamları seven bir canlıdır. Bu zararlıdan kurtulmanın en etkili yolu jel ürün uygulamasıdır. Tembel bir zararlı olduğu için çok küçük alanlarda popülasyonunu koruyan ve çoğalan bu zararlının jel ürün ile yumurtalarına kadar zehirlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde çok kısa sürelerde eski popülasyonuna ulaşabilir.
Yasal bilgilendirme

Aşağıda ilaçlama hizmeti alan kurum, kuruluş ve vatandaşlarımıza ilaclat.com tarafından ilaçlama sektöründe dikkat edilmesi gereken hususlar aktarılmaktadır;
Sağlık Bakanlığı’ndan halk sağlığı alanında biyosidal ürün uygulama izin belgesi olmayan firma veya şahıslara ilaçlama yaptırıp sağlığınızı tehlikeye atmayın. Ruhsatsız firmalar Çin malı insan sağlığına % 100 zararlı kanserojen etkisi olan ürünleri yada tarım alanlarında kullanılması gereken ürünleri evlerimizde kullanmaktadırlar.Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı çok az sayıda firma vardır. Ruhsatsız firma sayısı ise yüzlercedir. Unutulmamalıdır ki insan hayatı her şeyden önemlidir. İlaçlama yaptıracağınız firmayı mutlaka araştırın Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatı olmayan firma veya şahısları İl Sağlık Müdürlüğüne veya Cumhuriyet Savcılığına bildirmeniz bir vatandaşlık görevidir. Ruhsatsız firma veya şahısları 184 Sağlık Bakanlığı hattına ücretsiz ihbar edebilirsiniz.
SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN RUHSATI OLMAYAN FİRMALARA NEDEN İLAÇLAMA YAPTIRILMAMALIDIR? SAKINCALARI NELERDİR?
1. Yasal ürün kullanmadıkları için sağlığınızı tehlikeye atarlar.
2. İlaçlama amacına ulaşmaz böcekler tamamen yok olmaz.
3. Sabit yerleri olmadığından her zaman ulaşmanız mümkün olmaz.
4. Sözde ilaçlama maksadıyla evlere veya iş yerlerine girip hırsızlık yapanların sayısı oldukça artmaktadır.
5. Haksız kazanç elde etmektedirler ve vergi vermemektedirler.
İlaçlama yaptıracağınız firmayla telefon görüşmenizde ruhsatı olup olmadığını sorun. Fakat ruhsatımız yoktur diyene pek rastlamazsınız o yüzden gelen servisten sağlık bakanlığından ürün uygulama belgesini mutlaka isteyeceğinizi söyleyin. Sizin bilinçli müşteri olduğunuzu anlayacak ve zaten gelmeyeceklerdir. Gelseler de, sağlığınız açınızdan ciddi sorunlar ortaya çıkmaması için, ruhsatı görmeden ilaçlama yaptırmayınız.
Sağlık Bakanlığı tarafından ürün uygulama izin belgeleri ve ekibi olmadan kendisini uygulayıcı ve fiili olarak ilaçlama yapan ve yaptıran apartman yöneticisi, apartman görevlisi, site yöneticisi, firma sahipleri ve çalışanları kanun önünde taksirle işlenen suçlar kapsamında cezalandırılcaktır.
Taksirle öldürme
Madde 85 – (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2)
Taksirle yaralama
Madde 89 – (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
b) Vücudunda kemik kırılmasına,
c) Konuşmasında sürekli zorluğa,
d) Yüzünde sabit ize,
e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.
(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.
(4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(5) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/5 md.) Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.
–––––––––––––––––––
(1) Bu fıkralarda geçen “ikinci” ibareleri, 29/6/2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle “üçüncü” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Bu fıkrada yer alan “ikinci” ibaresi, 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle “üçüncü” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(3) Bu madde başlığı “Daha az cezayı gerektiren haller” iken, 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiş, sözkonusu maddenin birinci fıkrası metinden çıkarılmış, ikinci fıkra birinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

Hukuk davası olarak ise maddi ve manevi tazminat davaları söz konusu olabileceği gibi Ölüm durumunda ise ölenin desteğine muhtaç olanlar ve ya olacaklar da tazminat davası açabileceklerdir.Bu da işin hukuki yönüdür.
Hemen Ara(0850) 303-5181