Sağlık İşletmelerinde İlaçlama Hizmetleri

Hastaneler, insanların yoğun olduğu aynı zamanda hastalıklarla mücadele ettiği yerlerdir. Bu sebepten dolayı hastanelerin steril ve temiz olmak zorundadır. İlaçlama işleminin önemi bu noktada ortaya çıkıyor. Haşere ve kemirgenleri yok etmek ve bakteri ve mikroplardan kurtulmak için ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi gerekmektedir.

Bazı hastalıkların bulaşmasında ve çoğalmasında haşere ve kemirgenlerin de payı vardır. Hastane gibi sağlık işletmelerinde haşere kontrolün profesyonel bir ekip tarafından sağlanması ciddi bir önem arz eder.

Sağlık İşletmelerinde İlaçlama Hizmetlerinin Önemi

Sağlık hizmeti veren ortamlarda giriş ve çıkışların fazla olması nedeniyle hastane ilaçlama uygulaması oldukça önemli hale gelmiştir. Öte yandan haşereler ve kemirgenler hastane ortamına kolayca girip kısa sürede çoğalabilirken, hastane mutfakları ve hastane kantinleri gibi alanlar ise haşere, böcek ve sıçanların kolaylıkla karşılaşıldığı yerlerdir. Bu alanlardaki hastanelerde haşere ve kemirgen ilaçlama gibi önleyici tedbirler alınmazsa ne yazık ki haşere, böcek ve kemirgenler hastane ve hastanenin sağlık tesislerinin diğer bölümlerine hızla yayılacaktır.

Sağlık İşletmelerinde görülen böcekler ve fareler bölgeye farklı şekillerde girebilmekte, hastanenin sıcak ve nemli ortamı zararlı organizmaların hızla üremesine ortam yaratmaktadır. Bu durum hastaneler başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında düzenli olarak pestisit kullanımını gerektirmektedir. Hastalardan bulaşabilecek bakteri ve virüsleri önlemek ve hastanede temiz bir ortam oluşturmak için pestisitlerin temizlenmesi ve püskürtülmesi şarttır.,

Hastaneler genellikle büyük binalardan ve çevre alanlardan oluştuğundan, çevre genelinde kapsamlı bir haşere, kemirgen ve dezenfeksiyon işlemi yapılmalıdır. Hastane alanında ihtiyaçların ağırlıklı olarak çalışma yöntemlerine ve yapısal özelliklerine göre analiz edilmesi gerekmektedir.

Sağlık İşletmelerinde Dezenfeksiyonun Önemi 

Benzer hastane işlevlerine sahip kurumlarda ilk iş, kullanılan ortam ve ekipmanların steril ve sıhhi standartlara uygun olmasını sağlamaktır. Bu hastalar için çok önemlidir. Hasta akışının çok yoğun olduğu tıbbi atık ve morg gibi alanların bulunduğu hastane ortamında dezenfeksiyon işlemi dezenfeksiyon işleminin bir parçasıdır. Dezenfeksiyon işlemi ile tüm ortamda var olabilecek zararlı mikroorganizmaları yok etme ve etkisiz hale getirme işlemini gerçekleştirdik. Gerekli temizlik faaliyetlerine dikkat edilmesine rağmen, zararlı bakteriler ve diğer sebeplerden dolayı başarılı bir cerrahi operasyon sonrasında dahi hasta kayıplarına neden olabilmektedir. Bir hastanede dezenfeksiyon işlemi, hastane yönetim departmanı tarafından düzenli olarak planlanması gereken bir uygulamadır. Aynı zamanda hasta ve can güvenliği için hasta nakil araçları ve ambulansların mutlaka dezenfekte edilmesi gerekmektedir.
 
Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı biyosidal ürünlerimiz ve profesyonel ekiplerimizle daima yanınızdayız. Periyodik hastane ilaçlama hizmetlerimiz detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz


 

Hemen Ara(0850) 303-5181