5G Mobil Ağlar Covıd-19'u Yaymıyor

Bilgi: 5G mobil ağlar COVID-19'u yaymıyor
Virüsler radyo dalgaları / mobil ağlarda dolaşamaz. COVID-19, 5G mobil ağları olmayan birçok ülkede de yayılmaktadır.
COVID-19, enfekte bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında veya konuştuğunda solunum yolu damlacıkları yoluyla yayılır. İnsanlar ayrıca kontamine bir yüzeye ve daha sonra gözlerine, ağzına veya burnuna dokunarak enfekte olabilir.
 

Hemen Ara(0850) 303-5181
75 ms